Basın Açıklaması: DENK Partisi’nin ‘Ramazan Bayramı’ Önerisi Üzerine

Kategori: Basın Bildirisi | 0
Paylaşın, iletin, duyurun!

Hollanda Türkleri Konseyi
05.07.2016. Roterdam.
BASIN AÇIKLAMASI

Konu: DENK Partisi  Milletvekili Selçuk Öztürk Tarafından Hollanda Parlementosuna Verilen  Ramazan Bayramı İle İlgili Öneri.

Değerli Hollanda Milleti ve  Bu Milletin Ayrılmaz Bir Parçası Olan  Hollanda Türkleri,

3. Temmuz 2016 tarihinde, Spijkenisse Atlas Otelde, Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) tarafından verilen iftarda, Denk Partisi Genel Başkanı,  Hollanda Parlementosu Milletvekili Selçuk Öztürk yaptığı konuşmanda: “ Geçen Salı günü, (28 Hazirandaki  Parlementodaki Konuşmasında), gelecek hafta Salı Müslümanların Ramazan Bayramı var, oylamayı Çarşamba günü yapalım”  dediğini ve bunun üzerinede Liberal Partili bir Milletvekili, Patlementodaki kürsüye çıkıp “Hayır Burası Müslüman Ülkesi değil ve Olmayacak” “dediğini belirtti.

Yaklaşık 60 yıllık süreçte Hollanda, yoğun işçi ağırlıkla göç almıştır. Gelindiği nokta itibarı ile, işçi göçü ile gelen çeşitli milletlerden şahıslar, kendileri ile birlikte bagajlarında, kültür ve geleneklerinide getirmişlerdir. Bunlardan önemli bir kısmı ise, Hollandada kalmış ve 2.3 ve 4 neslin  oluşmasına yol açmışlardır. Geldiklerinden bu tarafa ise, Anavatanlarındaki, siyasi ve dini eğilimlere paralel olarak, Hollandada dernek ve vakıf, cemaat ve tarikat altında örgütlenmişlerdir. Bunlardan önemli bir kısmı ise, şu anda Hollanda vatandaşı yada çifte vatandaş konumundadır.

Hollanda  Devleti ve Milleti, kendi milli menfatleri üzerinden şekillenmektedir. Tarihsel olarakta Hollanda nın asli unsuru Etnik Millet olarakta Hollandalılardır. Ülkelerin Milli oluşumlarında  asli unsurlar esas karar vericidir. Diğer göçmenler kurucu aslı unsur değildir. Hollanda Uluslararası yada ikili anlaşmalar yolu ile Hollandada yaşıyan herkese ayrım yapmadan, azami eşitlik sağlamayı tahaattut eden ve istisnalar hariç bir çok ülkeye nazaran buna uyan  ülke konumundadır.

Tarihsel olarak Hollandanın bugüne gelmesinde ve göçmenlerin şimdi ki durumda, 4 nesilide kapsayan son 60 yıllık süreçte var olan göçmen işçi statüsünden, kalıcı unsur olması dönemine kadar göçmen yada yeni vatandaş olanların,  yararlandığı haklarda,  esas olan Hollandanın Aydınlanma çağında, özellikle Avrupanın en önemli düşünür ve mücadele adamı olan, Roterdamlı Felsefeci Erasmusun büyük payı vardır. Modern Hollanda, büyük bedeller ödeyerek bu konuma gelmiştir. Son 60 yıllık süreçte, göçmen işçilerin ekonomiye katkıları yadsınamaz derecededir ve gerçektir.  Ama bu simdi vatandaşta olsa, toplumsal sosyal grup olarak, Hollandanın asli kurucusu pozisyonuna getirmez. Ancak katkı yapan unsur olabilir. Asli kurucu olmayanda, ulusun en önemli kurumunun Parlementonun iç içtihatının değiştirilebileceği konsuna yeltenemez. Yani Milli ve Dini Bayramlar konusunda karar alamaz. Bu kararlar, bütün milletlerde ve devletlerdede olduğu gibi, tarihsel süreçlerde bedeller ödenerek imkan sağlanmış, milli veya dini günler olarak kutlanır. Bu bütün yeryüzündeki milletler ve devletler için geçerli olan bir kaidedir.

Bu anlamda, DENK Partisi Başkanı ve Hollanda Parlementosu Milletvekili Selçuk Öztürk, Ramazan Bayramı önerisinde, Erasmusların Aydınlanmasından nasibini almamış olarak haddini aşmış, bizce Hollandadaki yerleşik demokrasinin sınırlarını ve hoşgörüyü ve oturdugu sadelyeyi ve konumunu  kötüye kullanmıştır. Selçuk Öztürkün zihniyetine karşı oluşan,  Parlementodaki tepki, siyasi partiler ve kurum kuruluşlar ve medya aracılığı ile durum çok çok nettir ve haklıdır. Hollanda, kimse bizim devletimizin ve milletimizin fabrika ayarlarıyla oynayamaz ve buna müsade etmiyeceğiz demiştir. HTK olarak,  Hollanda nın bu tavrını doğru ve yerinde buluyoruz. Kimse konumu ne olursa olsun, oy avcılığı uğruna, duygu sömürüsü yaparak, Hollandada yaşayan masum Müslümanların hiç bir talebi olmadığı halde, ki zaten olmasıda abestir, böyle provakatif bir çıkışla, zaten Avrupada ve Hollandada yaygınlaşan, Müslümanlara kuşku ile bakma, İslam korkusu, bunun dışında değişik ırkçı yaklaşımları ve Hollandadaki ve diğer Avrupa Ülkelerindeki  Müslümanları, Ülkelerin Milli Fabrika Ayarlarıyla oynamak isteyen, şeriatçı, fetihçi  güruh gibi göstermeye çalışan görüşleri tetiklemektedir. DENK Partisi Başkanı ve Milletvekili  Selçuk Öztürk tarafından parlementoya sunulan bu tür bir görüş,  Müslümanların istenilmeyen hedef  kitle olarak seçilmesini geliştirmektedir. Bu gibi siyasi eğilimleri desteklemenin, sonuçları itibarı ile, ilerde Hollandadaki  Müslüman  toplum için istenilmiyen olumsuz verlerinide ortaya çıkaracaktır.

Bir Milletvekili, hangi devletin, ve milletin parlementosunda ne yapacağını bilmiyorsa, Hollanda  Devletine ve Milletine saygıdan mahrumsa, bir daha seçilmemelidir ve Parlementodadaki sandalyesini terk etmelidir.

Biz HTK olarak, Camiiler ve Cemaatler üzerinden oy toplama amacıyla yapılan bu öneri şeklindeki Selçuk Öztürkün  hadsiz girişimini ve arkasında yatan zihniyeti kınıyoruz.  Toplumların arasını bıçak gibi açacak bu gibi girişimleri, duygu sömürüsü yaparak sunan, her kim olursa olsun, bu  gibi şahıs, kurum ve kuruluşlardan Hollanda Milletinin parçası olan Hollandalı Müslüman toplulukları ve özelliklede bizim mensubu olduğumuz Hollanda Türklerininde uzak durmasını, dişlamasını ve tecrit etmesini  talep ediyoruz.

Hollanda ortak yaşadığımız vatan itibarı ile, barış içerisinde bir arada yaşamanın unsurlarının var olduğu ve bunları girişimleri ile aşındıran Selçuk Öztürk gibi, müslüman yada farklı siyasi görüş ve inanışlardan  Milletvekillerinin hak etmediği yerde olmamasını, toplumun seçimlerdeki oyu ile sağlandığı taktirde, Hollandada  toplumlar arası bariyerlerin azaldığı, minimum sevyeye gerilediği ve din, dil, ırk, etnik grup yada çeşitli azınlıkların arasındaki barışın dahada gelişeceğine inanıyoruz.

Başta Hollanda Türkleri olmak üzere, Hollandadaki ve Dünyadaki Müslüman İnancında olan herkesin Ramazan Bayramını Kutluyor ve Esenlikler diliyoruz.

Saygılarımzla

Hollanda Türkleri Konseyi Adına,
Sefa Yürükel, sefamyurukel65@gmail.com
Mustafa Cingöz, cingöz.mustafa@gmail.com
Tel.0031 634371012.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir